EFOP-1.5.3-16-2017-00122 "Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken"

A Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium (Konzorciumi tagok: Alsóberecki, Felsőberecki, Lácacséke, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd
Önkormányzatai) eredményesen pályázott a "Huma?n szolga?ltata?sok fejleszte?se te?rse?gi szemle?letben - kedvezme?nyezett te?rse?gek" című felhi?va?sra, melynek eredményeként 250 MFt. vissza nem
térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 sza?mú, "Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken" című pályázati program megvalósítására.

A projekt átfogó célja a Bodrogköz emberi erőforrásának fejlesztése, közvetlen céljai: a rendelkezésre álló helyi humánerőforrás mennyiségi, és minőségi fejlesztése, a szakemberek
vonzása a térségen kívülről, valamint új szakemberek kinevelése, a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság társadalmi és munkahelyi beilleszkedésének segítése, képességeik komplex
fejlesztése, a térség közösségeinek megerősítése, kisközösségek fejlesztése kiemelten a fiatal-, és időskorú célcsoport esetében. További kiemelt cél a lakosság elvándorlásának
csökkentése, a térség népességmegtartó erejének fokozása, az egészségtudatosság növelése, a munkaképesség, és életminőség emelésére valamint a roma kultúra értékeinek megerősítése, népszerűsítése a többségi társadalom tagjainak körében.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 2020. május 01.-én kezdődött, és az előzetes tervek szerint 2022. július 31.-én zárul.

A projektről bővebb információt a jelenleg még kialakítás alatt álló www.humanbodrogkoz.hu oldalon olvashatnak majd